Kako je s stranskim zaslužkom pri delitvi premoženja

Mnogi imajo poleg plače oz glavnega zaslužka še dodaten zaslužek. Bodisi za to opravljajo dodatno delo popoldan, bodisi služijo s pomočjo spleta na različne načine. Poglejmo si kaj se zgodi s temi prihodki pri delitvi premoženja.

Ali je zaslužek skupno premoženje

Skupno premoženje zakoncev so vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev.

Skupno premoženje zakoncev je tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja.

Vir

Kako se deli dodatni zaslužek

Dodatni zaslužek potem, razen če je s pogodbo določeno drugače ostane tistemu, ki ga ustvarja oz. mu je prvotno pripadal. Delitev premoženja tako ima učinek na tisto, kar je prej ta zaslužek pomenil (v zakonu) ne pade pa pod skupno premoženje oz ni predmet delitve ob ločitvi

Dodaj odgovor